۱۳ شهریور ۱۳۹۷, ۰۹:۵۰ تهران

تحقیقات نشان می‌دهد گیاه سنبل آبی برای سلامت انسان بسیار خطرناک است؛ به طوری که انتشار سموم قارچی از این گیاه، ریه و دستگاه تنفسی را با مخاطره فراوان روبه‌رو می‌کند. گیاه سنبل آبی؛ این روزها از شمال کشور به تهران رسیده است و خرید و فروش می‌شود.

کلیدواژه

کامنت