۱۴ شهریور ۱۳۹۷, ۰۷:۲۲ تهران

پل کرزان در روستایی به این نام در استان همدان راه آجری است که در حدود سالهای 1332 تا 1335 احداث گردیده است.

مصالح به کار رفته در این راه، از سنگ لاشه، در پی، از آجر به همراه ملات خاک و گچ در بدنه و در معبر هم قلوه سنگ رودخانه ای است که این مصالح دست به دست هم داده اند و گذر از رود را همراه کرده اند.

این راه کهن پلی است آجری که نامش را از روستا گرفته و پل کرزان نامیده می شود. بانی اش را هم مردمان روستا زنی به نام «خانم سرهنگ» می دانند که با همیاری مردم روستا توانسته این پل را بنا نهد.

پل کرزان دارای سه پایه است که امروزه قسمت اعظم آن به زیر خاک  فرو رفته  است.

از ویژگی های خاص این پل می توان به آجرکاری دقیق آن به صورت خفته راسته و حاشیه 40 سانتیمتری راسته چین در اطراف طاق ها اشاره کرد.

پل کرزان، دارای 4 دهانه آجری با قوس هلالی است که سالهاست این دهانه ها، پذیرای گذر یکی از شعبات رودخانه خرم رود است.

پل کرزان با طول 21 متر و عرض بیش از 5 متر، شانه های دو طرفش در محل اتصال به زمین از سنگ لاشه ساخته شده که در محل ایجاد پل، بسترش سنگ فرش شده است.

این پل کهن روزگاری ارتباط میان روستاهای اطراف با شهر تویسرکان بوده که امروزه تنها ارتباط میان مزارع روستا است.

پل آجری کرزان واقع در استان همدان، 10 کیلومتری شمال غربی تویسرکان درروستای کرزان، روی «خرم رود» آرام گرفته است.

کلیدواژه

کامنت