باگذشت نزدیک به 50 سال از درگذشت «جلال آل احمد»، او اکنون تصویر ثابت کتاب‌های دوست داشتنی ماست.

کلیدواژه

۱۸ شهریور ۱۳۹۷, ۱۰:۰۲ تهران
کامنت