۱۹ شهریور ۱۳۹۷, ۱۷:۰۴ تهران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان از تخصیص سه و نیم میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد.

کلیدواژه

کامنت