وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان از تخصیص سه و نیم میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد.

۱۹ شهریور ۱۳۹۷, ۱۷:۰۴ تهران
کامنت