۲۰ شهریور ۱۳۹۷, ۱۹:۱۱ تهران

شرکت شیرخشک چهارمحال و بختیاری با تولید سالانه ۲۲ میلیون قوطی، حدود ۵۰ درصد شیرخشک مورد نیاز کشور را تولید می‌کند.

کلیدواژه

کامنت