۲۱ شهریور ۱۳۹۷, ۱۳:۴۴ تهران
  • تصاویر: نمایش آثار بازگشتی از موزه لوور لانس در تهران

شاهکارهای هنری دوران قاجار که حدود سه ماه با عنوان نمایشگاه «امپراطوری گلهای سرخ» در موزه لوور-لانس فرانسه به نمایش درآمده بود، روز چهارشنبه پس از بازگشت در تهران در معرض دید عموم گذاشته شد.

عکس از ایرنا

کلیدواژه

کامنت