۲۱ شهریور ۱۳۹۷, ۱۶:۰۱ تهران

شرکت ذوب فلزات یزد در حال حاضر 150 نفر نيروي انساني در مهارت هاي مختلف را بکار گرفته و در آينده با افزايش ظرفيت توليد به 350 نفر نيروي شاغل خواهد رسيد.

 

  

کلیدواژه

کامنت