۲۱ شهریور ۱۳۹۷, ۱۸:۱۷ تهران

وزیر کشور در پاسخ به اولین سوال افکار عمومی، درباره تدابیر لازم برای صدور ویزای اربعین گفت، عراق در ابتدا مبلغی را برای ویزا پیشنهاد کرده بود که ما توانستیم مقداری آن را متعادل کنیم؛ اما از نظر ما هنوز هم جا دارد که دولت عراق با ما همکاری بیشتری داشته باشد.

کلیدواژه

کامنت