یا حسین بن علی(ع)؛ خون گرم تو هنوز از زمین می جوشد، هرکجا باغ گلی هست، آب ازین چشمه خون می نوشد؛ کربلایی‌ست دلم!

کلیدواژه

۲۸ شهریور ۱۳۹۷, ۲۰:۱۵ تهران
کامنت