۰۴ مهر ۱۳۹۷, ۱۷:۲۲ تهران

دو نمونه فسیل عاج فیل با طول یک متر مربوط به گروه فیل‌سانان از دوره زمین شناسی میوسن در اردبیل کشف شد.

کلیدواژه

کامنت