۱۱ مهر ۱۳۹۷, ۰۷:۴۰ تهران

سکوت و انفعال رسانه های بیگانه در برابر ماجرای سقوط آزاد نرخ ارز طی روزهای گذشته در حالی است که همین رسانه ها طی هفته های قبل تا توانستند با ایجاد جنگ روانی فضای اقتصادی و ارزی کشور را متلاطم نشان دادند.

کلیدواژه

کامنت