۱۸ مهر ۱۳۹۷, ۲۰:۱۴ تهران

سردار سرلشکر باقری در بازدید از پاسگاههای مناطق مرزی غرب کشور تصریح کرد: درباره امنیت کشور کوتاه نمی آییم؛ کشورهای همسایه ما نباید مقر گروههای ضدانقلابی باشد که امنیت کشور را نشانه رفته اند.

کلیدواژه

کامنت