۰۱ آبان ۱۳۹۷, ۱۹:۳۱ تهران

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه برگزاری نشست شورای هماهنگی توافقنامه چابهار درجمع خبرنگاران، گفت: ایران، هند و افغانستان نقش مهمی در رشد ترانزیت بین سه کشور دارند. 

«محمد راستاد» اظهار کرد: بندر چابهار این ظرفیت را دارد که سه کشور ایران، هند و افغانستان برای توسعه صادرات به کشورهای ساحلی اقیانوس هند و آسیای مرکزی از این ظرفیت استفاده کنند. 

کلیدواژه

کامنت