۱۴ آبان ۱۳۹۷, ۱۶:۵۷ تهران

استان همدان با دارا بودن 930 واحد خرد و متوسط توانسته است؛ گام های موثری در تولید داخلی بردارد که یکی از این صنایع، یخچال سازی «آروین‌دی» است.

کلیدواژه

کامنت