نهم ربیع الاول، نه تنها نخستین روز امامت امام عصر علیه السلام است، بلکه آغاز دوره ای حیاتی و مهم در تاریخ شیعه نیز به شمار می آید.

کلیدواژه

۲۴ آبان ۱۳۹۷, ۱۴:۴۴ تهران
کامنت