• اینفوگرافی: وحدت در کلام نبی الله(ص)

حضرت محمد(ص): مسلمانان با هم برابرند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد جز به تقوی.

کلیدواژه

۰۳ آذر ۱۳۹۷, ۲۱:۰۸ تهران
کامنت