۱۱ آذر ۱۳۹۷, ۰۸:۲۳ تهران

شیخ یونس مشهور به‌میرزا کوچک خان جنگلی متولد 1257 مبارز انقلاب مشروطه و رهبر جنبش جنگل بود که در اعتراض به نقض تمامیت‌ارضی و استقلال ایران از سوی بیگانگان بعد از مشروطه قیام کرد.

کلیدواژه

کامنت