با آمدن فصل پاییز درختان جامه زرد و ارغوانی به تن می کنند و جلوه های زیبایی در طبیعت خلق می شود.

کلیدواژه

۱۳ آذر ۱۳۹۷, ۱۷:۰۳ تهران
کامنت