کلات نادری یکی از شهرهای خوش آب و هوای ایران هست که در نزدیکی هاي مشهد وجود دارد.

کلیدواژه

۱۵ آذر ۱۳۹۷, ۱۷:۵۶ تهران
کامنت