۲۵ آذر ۱۳۹۷, ۰۸:۰۹ تهران

مواد اولیه تولید دندان مصنوعی که پیشتر از کشورهای اروپایی و آمریکا وارد می‌شد، اکنون با وجود تحریم‌ها در ماکو تولید و ضمن تامین نیاز کشور به کشورهای همسایه هم صادر می‌شود.

کامنت