۰۸ دی ۱۳۹۷, ۱۲:۱۰ تهران

بارش زیبای برف در استان زنجان، جامه سفید بر تن این استان کشور کرده است. 

کلیدواژه

کامنت