۱۰ دی ۱۳۹۷, ۱۰:۱۳ تهران

زمینه حضور و فعالیت بخش خصوصی ایران در فرآیند بازسازی سوریه با امضای تفاهم نامه همکاری ها و مبادلات اقتصادی و تجاری میان «محمد سامر الخلیل» وزیر اقتصاد و تجارت سوریه و «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی ایران فراهم شد.

کلیدواژه

کامنت