۱۳ دی ۱۳۹۷, ۱۹:۴۲ تهران
  • فتوکامنت: افزایش سن امید به زندگی در سایه پیروزی انقلاب اسلامی

امید به زندگی در ایران سال 1356 کمتر از 57 سال بوده اما اکنون امید به زندگی 73/7 سال رسیده است.

کلیدواژه

کامنت