۱۷ دی ۱۳۹۷, ۱۲:۱۷ تهران

مسجد جامع شهر گز با قدمتی هزار ساله در شهرستان شاهین شهر و میمه از بقایای آتشکده های ساسانی است.

کلیدواژه

کامنت