۱۷ دی ۱۳۹۷, ۱۴:۴۶ تهران

آرین غلامی نوجوان شطرنج باز کشورمان که تا پای قهرمانی مسابقات سوئد رفت اما نشان داد که ارزش هایی هست که بیشتر از قهرمانی براش مهمه ...

کلیدواژه

کامنت