۲۱ دی ۱۳۹۷, ۱۵:۴۹ تهران

مازیار آل داوود فعال گردشگری در شهرستان خور و بیابانک نخستین خانه بوم گردی را در روستای گرمه، راه اندازی کرده است؛ آل داوود شهرستان خور و بیابانک را دانشگاه بوم گردی ایران می‌داند.

کلیدواژه

کامنت