۲۲ دی ۱۳۹۷, ۱۴:۵۴ تهران

پرستاران با تأسی از زندگی سراسر ایثار پرستار دشت نینوا حضرت زینب (س) الگوهای شایسته استقامت و بردباری هستند.

کلیدواژه

کامنت