۲۸ دی ۱۳۹۷, ۱۹:۰۹ تهران

همه چیز با نگاه و جذب مشتری شروع می‌شود؛ تعبیری برای یک محصول فناورانه که کیوسکی برای ارائه خدمات است.

کامنت