۲۲ بهمن ۱۳۹۷, ۰۸:۰۶ تهران

در روز 22 بهمن 1357، تاريخ نهضت اسلامي مردم ايران به رهبري امام خميني (ره) به نقطه عطف خود رسيد؛ در روز 22 بهمن سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست و پادشاهي 2500 ساله و ظلم و استبداد بيش از 50 ساله رژيم پهلوي در ايران، ريشه كن و به خواست الهي نظام جمهوري اسلامي تأسيس شد.

کلیدواژه

کامنت