۱۳ اسفند ۱۳۹۷, ۰۸:۴۱ تهران

رهبر معظم انقلاب: اگر چنانچه ما میتوانستیم با هنرِ هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش میبردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است.

کلیدواژه

کامنت