۱۴ اسفند ۱۳۹۷, ۱۳:۱۱ تهران

چشمه کانی گراوان، چشمه آب‌معدنی است که در شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی قرار دارد، شهرت اصلی چشمه کانی گراوان به دلیل جوشیدن آبی با خواص مفید و مورداستفاده در درمان‌های بیوفیزیولوژیکی است.

کلیدواژه

کامنت