۲۲ اسفند ۱۳۹۷, ۱۳:۴۴ تهران

«محمد زهرایی» رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی بسیج در سال 98 در 28 عرصه تقسیم شده است، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی برای همگرایی در این پروژه‌ها بسیج سازندگی را همراهی می کنند.

کلیدواژه

کامنت