۰۶ فروردین ۱۳۹۸, ۱۶:۰۸ تهران

تپه تاریخی و باستانی شیخی‌آباد روستای کرتویج علیا دینور به عنوان نخستین زیستگاه بشر دوره نوسنگی در خاورمیانه با قدمت ۱۱ هزار و ۸۰۰ سال شناخته شده است.

کلیدواژه

کامنت