۰۶ فروردین ۱۳۹۸, ۱۶:۱۹ تهران

بهنام سعیدی سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با توجه به احتمال وقوع سیلاب و طغیان رودخانه ها هشدارهای ضروری را بیان کرد.

کلیدواژه

کامنت