۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۱۴:۲۳ تهران

"سیَلْک" خواستگاه نخستین تمدن شهرنشینی ایران و جهان در جنوب غربی شهر کاشان واقع شده است.

محوطهٔ باستانی سیلک که در منطقهٔ فینِ کاشان واقع شده قدمتی در حدود ۷ هزار سال دارد. تپه سیلک در حقیقت نیایشگاه مردمان باستانی بوده‌است که از گِل رس و سفال ساخته شده‌ است.

در خرابه‌های تپه باستانی سیلک چند اسکلت انسان و ظروف باستانی پیدا شده‌است که این اشیاء در موزه‌های لوور فرانسه، موزهٔ ملی ایران و موزهٔ باغ فین و موزه‌ای در کنار این مجموعهٔ باستانی قرار داده شده‌است.

قدمت قدیمی‌ترین آثار به دست آمده از این تپه به حدود 7500 سال قبل می‌رسد و آخرین آثار مکشوفه از تپه جنوبی مربوط به 5000 سال قبل است.

116

کلیدواژه

کامنت