۲۵ دی ۱۳۹۵, ۱۵:۱۸ تهران

پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزواربا 23 هزار هکتار وسعت، یکی ازبزرگترین پناهگاه های پرورش آهو در ایران است.

کلیدواژه

کامنت