۰۱ شهریور ۱۳۹۶, ۱۰:۱۸ تهران

یکی از شهروندان پارس آباد در استان اردبیل با دریافت تسهیلات اقتصاد مقاومتی، برای نخستین بار در این استان، ماهیان خاوریاری پرورش می دهد.

کلیدواژه

کامنت