۰۳ شهریور ۱۳۹۶, ۱۸:۰۲ تهران

مراسم معنوی دعای کميل در چند هتل محل استقرار حج گزاران ايرانی در مکه و با حضور گسترده زایران برگزار شد.

کلیدواژه

کامنت