رهبر معظم انقلاب درباره شیوه زندگی امام موسی کاظم(ع)، زندگی این امام همام  را در جهاد، ساده زیستی و حرکت برای پیاده سازی قرآن در جامعه تعریف می کند.

به گزارش پارس تودی، در این نماهنگ که مربوط به خطبه های  نماز جمعه سال 1364 است، رهبر انقلاب با طرح این سوال که؛ «در اتاق خصوصی امام کاظم، وجود شمشیر، لباس و قرآن نشانه چیست؟» زندگی این امام همام را در جهاد، ساده زیستی و حرکت برای پیاده سازی قرآن در جامعه تعریف می کند.

۲۰ شهریور ۱۳۹۶, ۱۱:۴۷ تهران
کامنت