گرچه این روزهای گرم تابستان، زنده رودی که از اصفهان می گذشت؛ به خشکی نشسته و صدای پای آب دیگر در شهر اصفهان نمی پیچد اما این جهان‌شهر نامدار ایران، همیشه برای سفر کردن و گشت و گذار، مناظر و ابنیه و دیدنی هایی دارد که نشان از هنر ماندگار ایران زمین دارد در نصف جهان.

۲۰ شهریور ۱۳۹۶, ۱۲:۵۴ تهران
کامنت