• تصاویر : بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای جلسه درس خارج فقه درباره کشتار مسلمانان در میانمار

تصاویر : بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای جلسه درس خارج فقه درباره کشتار مسلمانان در میانمار

۲۱ شهریور ۱۳۹۶, ۱۰:۴۳ تهران
کامنت