معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه تاکید کرد: سفر وزیر خارجه کشورمان به روسیه، در راستای هماهنگی های مشترک کشور برای مذاکرات آستانه 6 و بررسی تحولات میدانی و سیاسی سوریه انجام شده است.

۲۲ شهریور ۱۳۹۶, ۱۹:۰۹ تهران
کامنت