رضا نجفی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت، فعالیت های هسته ای در ایران به صورت کامل در مراکزی که به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام شده اند، تمرکز یافته اند و هیچ فعالیت هسته ای دیگری در مکان دیگری انجام نمی شود.

۲۳ شهریور ۱۳۹۶, ۱۲:۳۱ تهران
کامنت