حسن روحانی، رئیس جمهوری کشورمان امشب در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، پاسخ ترامپ را که گفت «برجام بدترین توافق تاریخ آمریکاست»، خواهد داد.

۲۹ شهریور ۱۳۹۶, ۱۰:۳۰ تهران
کامنت