خانواده های شهری و روستایی در منطقه عفرین در شمال سوریه همچنان از تهاجم ترکیه به این منطقه در رنج و عذاب به سر می برند.

 

 

۰۶ اسفند ۱۳۹۶, ۲۰:۰۶ تهران
کامنت