۲۱ شهریور ۱۳۹۷, ۱۶:۱۶ تهران

بسته شدن فرودگاه بین المللی صنعا موجب شده است؛ روزانه ۲۵ تا ۳۰ یمنی جان خود را از دست بدهند و بیش از دویست هزار بیمار و زخمی نتوانند برای درمان به خارج سفر کنند.

کلیدواژه

کامنت