۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۱۹:۵۹ تهران

14 مه 2019 مصادف با هفتاد و یکمین سالگرد اخراج صدها هزار فلسطینی از سرزمین شان و 15 مه هفتاد و یکمین سال شکل گیری رژیم جعلی اسرائیل «روز نکبت» است.

کلیدواژه

کامنت