• مطبوعات جهان در یک نگاه

تیتر یک نیویورک تایمز: قزاقستان که به دریا راهی ندارد اکنون مقصد جدید کالاهای چینی شده است

قزاقستان که به دریا راهی ندارد اکنون مقصد جدید کالاهای چینی شده است
 در دوره ترامپ، شرایطی که هرگز برای پست ریاست جمهوری انتظار نمی رفت به واقعیت تبدیل می شود
سال 2018؛ سال یازده واکسن اجباری
فرانسه و ده خبر خوش از سال 2017

 

کلیدواژه

۱۰ دی ۱۳۹۶, ۱۷:۴۶ تهران
کامنت