• مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه

تاکید دموکراتها بر مطالباتشان و احتمال تعطیلی دولت امریکا
تشدید بحران زمستانی، سرویس سلامت همگانی بریتانیا (ان‌اچ‌اس) در وضعیت هشدار
هیات دولت فرانسه وادامه سیاست اصلاحات 
پلیس فرانسه و درخواست برای اتخاذ تدابیری سخت و بی عیب و نقص

 

کلیدواژه

۱۳ دی ۱۳۹۶, ۲۰:۲۰ تهران
کامنت