۱۷ بهمن ۱۳۹۶, ۱۸:۲۵ تهران
  • مطبوعات جهان در یک نگاه

نیویورک تایمز: سقوط گسترده، بیشتر بازارهای جهانی را آشفته و سرمایه گذاران را عصبانی کرده است

سقوط گسترده بیشتر بازارهای جهانی را آشفته و سرمایه گذاران را عصبانی کرده است
سقوط آزاد 1175 تایی شاخص بورس داوجونز که تمام دستاوردهای 2018 را تحت تاثیر قرار می دهد
سقوط بورس، دستاوردهای 2018 را از بین می برد
حل معضل قدرت خریدخود را به دولت تحمیل می کند
مکرون و حزب حاکم در برابر خطر شکست در انتخابات میاندوره ای پارلمان

 

کلیدواژه

کامنت